ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κτίριο Γραφείων - Αττική


Εξοικονόμηση ενέργειας με αυτοπαραγωγή

Αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με καινοτόμα εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels στο στέγαστρο του parking. Το κτίριο με αυτό τον τρόπο μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε εναέριο στέγαστρο στην Ελλάδα