ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πολυεθνική Βιομηχανία - Βοιωτία


Εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων

Επέκταση & εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας ζύμης, ψύξης και συσκευασίας