Υδροηλεκτρικά

Τα στελέχη της Δέλτα Τεχνική Α.Ε. είναι από τα πιο έμπειρα στην Ελλάδα στην κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Έχουν συμμετάσχει στη σχεδίαση και κατασκευή έξι (6) τέτοιων έργων, τα οποία βρίσκονται εδώ κι αρκετά έτη σε λειτουργία, ενώ παράλληλα έχουν εκπονήσει μελέτες για πλειάδα άλλων.

Σήμερα, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πλήρους κατασκευής :

• εκτέλεση όλων των τελικών κατασκευαστικών μελετών
• χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες
• επιλογή και προμήθεια του εξοπλισμού και υλικών, συμπεριλαμβανομένου του υδροστροβίλου
• εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
• διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
• έναρξη λειτουργίας (commissioning)
• συνεργασία με το τραπεζικό ίδρυμα χρηματοδότησης του επενδυτή

Τα υδροηλεκτρικά έργα θεωρούνται στην τεχνική κοινότητα από τα πιο περίπλοκα και ειδικά έργα, απαιτώντας τεχνογνωσία, πρακτική εμπειρία και συντονισμό ενεργειών. Η επιλογή λοιπόν αναδόχου με αποδεδειγμένες ικανότητες, όπως η Δέλτα Τεχνική, αποτελεί μονόδρομο.