Εξοικονόμηση σε κτίρια

Σημαντική έμφαση δίνει ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική και στις εφαρμογές ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων στον κτιριακό τομέα. Με αιχμή του δόρατος τη μοναδική τεχνογνωσία που κατέχει η θυγατρική Εταιρία του Ομίλου Δέλτα Θέρμανση – Κλιματισμός στη Νο1 πηγή ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, ο Όμιλος διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει :

• αξιολόγηση των τομέων ενεργειακής βελτίωσης
• πρόταση συγκεκριμένου έργου επεμβάσεων
• ποσοτικοποίηση του οφέλους
• υλοποίηση του έργου
• μετρήσεις πριν και μετά το έργο
• παρακολούθηση και εγγύηση ενεργειακής βελτίωσης

Αντικείμενο των ενεργειακών έργων μπορεί να αποτελέσουν :

• Ξενοδοχειακά συγκροτήματα
• Συγκροτήματα κατοικιών
• Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κέντρα διασκέδασης)
• Κολυμβητήρια – Πισίνες
• Εμπορικά Κέντρα
• Σχολεία
• Δημόσια Κτίρια, Επαγγελματικοί Χώροι, Γραφεία
• Οινοποιεία
• Νοσοκομεία
• Μουσεία

Στόχος των ενεργειακών έργων που πραγματοποιεί η Δέλτα Τεχνική σε κτίρια είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων των στεγαζόμενων σε αυτά επιχειρήσεων ή φορέων.