Φωτοβoλταϊκά

H Δέλτα Τεχνική έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την κατασκευή μεγάλου αριθμού φωτοβολταϊκών σταθμών (πάνω από 150), στα πλαίσια συμβάσεων πλήρους ευθύνης (EPC) και παράδοσής τους «με το κλειδί στο χέρι».

Ειδικά για φωτοβολταϊκά συστήματα ενσωματωμένα σε κτίρια και με ειδικές απαιτήσεις, η Εταιρία θεωρείται αυτή τη στιγμή μία από τις πλέον εξειδικευμένες στην Ελλάδα. Η εξειδίκευση της αυτή έχει προκύψει από την ικανότητα της να προσαρμόζει τη σχεδίαση και κατασκευή στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εφαρμογής, και όχι απλώς να εκτελεί τυποποιημένα έργα, κάτι που ελάχιστοι ανταγωνιστές της είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν.