Βιομάζα - Βιοαέριο

Από τους πρωτοπόρους των έργων αξιοποίησης βιομάζας, ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, με εμπειρία από έργα βιομάζας ήδη από το 2000, μελετώντας και υλοποιώντας σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ισχύος 1 έως 10 MW με πρώτη ύλη τη βιομάζα από γεωργικά απόβλητα.

Η Εταιρία εστιάζει πλέον στον ανερχόμενο τομέα του βιοαερίου, διαμέσου της συνεργασίας της με κορυφαίο στην Ευρώπη κάτοχο τεχνογνωσίας και κατασκευαστή εξοπλισμού.

Μεγαλύτερη σημασία δίνεται σε μονάδες βιοαερίου/βιομάζας που προσαρτώνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιομηχανιών αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, κτηνοτροφικών μονάδων, σφαγείων, βιολογικών καθαρισμών κ.λ.π. και αξιοποιούν τα ζωικά και φυτικά απόβλητα τους. Σε τέτοια έργα η Δέλτα Τεχνική μπορεί να αναπτύξει το πλήρες εύρος των ικανοτήτων της, συνεργαζόμενη στενά με τον επιχειρηματία ιδιοκτήτη της υφιστάμενης μονάδας.