Όμιλος ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - Ισχυρός & Αξιόπιστος


Με αμιγώς ελληνική ταυτότητα, ο Όμιλος βασίζεται στην εμπειρία που συνέλεξε από έργα του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα την τελευταία 30ετία και συνεχίζει αδιάλειπτα να δημιουργεί υψηλές αξίες.

Εταιρικές Αξίες

Όλα πηγάζουν από τις Αξίες μας. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη μας τις αντανακλά.
Η εταιρεία μας τις ανακάλυψε μέσα στο πνεύμα των ιδρυτών της και σήμερα συνεχίζει να τις εμπνέει σε όλο το προσωπικό της.

Λόγω της μακράς ιστορίας μας, οι εταιρικές αξίες μας είναι τόσο καλά θεμελιωμένες που συνθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σημείο διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού. Περισσότερα...


Carbon FootprintΜία από τις βασικές Εταιρικές Αξίες του Ομίλου είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον.
Τη φιλοσοφία του αυτή την εφαρμόζει σε όλα τα έργα που σχεδιάζει και εκτελεί καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.
Ακόμα και στις διοικητικές του λειτουργίες στο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων του Ομίλου στην Αθήνα, σκοπός είναι να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (carbon footprint). Περισσότερα...