ΝΕΑ

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός - Επιδότηση 50%


6.2018

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός - Επιδότηση 50% για αντικατάσταση - αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού με Ψύκτες - Αντλίες Θερμότητας Climaveneta, Brand της Mitsubishi Electric Hydronics and IT Cooling Systems.

Στις 27 Ιουνίου 2018, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις και επιδοτεί το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Το πρόγραμμα αφορά:
•    Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
•    Τουριστικές επιχειρήσεις
•    Data Centers
•    Logistics
•    Τομείς υγείας

Με το πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" δίδεται η δυνατότητα να καλυφθούν οι δαπάνες για αντικατάσταση ή αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού της μονάδας σας. Οι  αντλίες θερμότητας Climaveneta, brand της Mitsubishi Electric, εμπίπτουν στις επιλέξιμες εφαρμογές, είναι υψηλής τεχνολογίας, προσφέρουν ασύγκριτη οικονομία, είναι αθόρυβης λειτουργίας, προστατεύουν το περιβάλλον, προσθέτουν αξία στην επιχείρησή σας και αποσβένονται σύντομα.


Σχετικά Links:
Συνοπτικά οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και οι επιδοτούμενες δαπάνες: Κατεβάστε το pdf εδώ
Αναλυτική πρόσκληση δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" : Κατεβάστε το pdf εδώ