Εγγύηση - After Sales

Ποιότητα Κατασκευής

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Climaveneta, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ποιότητα.

Ποιότητα μόρφωσης στο επίπεδο των ανθρώπων που σας ενημερώνουν, ποιότητα συνεργασίας με τους πελάτες και, βέβαια, ποιότητα κατασκευής των αντλιών θερμότητας.

 

Εγγύηση

Η Climaveneta παρέχει την κορυφαία αυτή τη στιγμή εγγύηση στην αγορά, διάρκειας 3 ετών* για τον συμπιεστή, την "καρδιά" δηλαδή της αντλίας θερμότητας και, 2 ετών για τα υπόλοιπα τμήματά της.

Η εγγύηση αυτή επεκτείνεται στα 5 ή και 10 έτη, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, μέσω συμβολαίου συντήρησης με τη Δέλτα Τεχνική.

 

After Sales Service

Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη εξασφάλιση σε βάθος χρόνου, για την απροβλημάτιστη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος, η Δέλτα Τεχνική διαθέτει οργανωμένο Τεχνικό Τμήμα που ανταποκρίνεται στις "μετά την πώληση" ανάγκες των πελατών Αντλιών Θερμότητας Climaveneta.

Η Δέλτα Τεχνική έχει μάλιστα εξασφαλίσει πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, ακόμα και για τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης μετά την πώληση.


* Η εγγύηση των 3 ετών καλύπτει τις παρακάτω σειρές:
i-NRG, AWR DHW2 XE, i-KIR, i-KI, MTD1 AWR, AWR MTD2 XE, AW HT, WWR MTD2, MTD2 BWR, WWR DHW2, BWR DHW2.